CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG ĐẾN VỚI HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3

CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG

ĐẾN VỚI HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC

THÔNG BÌNH 3

———

Ngày 21 tháng 12 năm 2020. hệ thống HEAD Trung tâm Honda đã tổ chức chương trình “An toàn Giao thông cho nụ cười trẻ thơ” đến trường Tiểu học Thông Bình 3.

Một chương trình rất ý nghĩa đối với các em học sinh. Học sinh vừa được vui chơi vừa được hướng dẫn đội mũ đúng cách, ngồi xe đúng tư thế.

Đặc biệt hơn hết là các em biết các tham gia giao thông an toàn.

ATGT4

Các em học sinh nhận quà khi tham gia trò chơi

ATGT

Các em học sinh nhận quà khi tham gia trò chơi

ATGT1

Các em học sinh được hướng dẫn cách ngồi xe an toàn

ATGT2

Các em học sinh cổ vũ các bạn tham gia trò chơi

ATGT3

Các em học sinh nhận quà khi tham gia trò chơi

Ban Biên tập Trường Tiểu học Thông Bình 3