1. Hiệu trưởng : Ông Nguyễn Thanh Sơn – SĐT : 0918 090 117 – 0934 030 113

2. Phó hiệu trưởng : Ông Huỳnh Văn Cảnh – SĐT : 0834520848

3. Phó hiệu trưởng : Bà Thái Mai Khanh – SĐT : 0944 026 672