NHÓM THIỆN NGUYỆN YOUNGTEAM VUI CHƠI CÙNG HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 –

NHÓM THIỆN NGUYỆN YOUNGTEAM VUI CHƠI CÙNG HỌC SINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 – 

———

          Nhóm thiện nguyện Youngteam của các bạn Đoàn viên – Thanh niên của Thành phố Hồ Chí Minh đã về chung vui và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cùng học sinh của trường.

             Đây là hoạt động thường xuyên của nhóm Youngteam với trường TH Thông Bình 3.

YOUNGTEAM5

YOUNGTEAM3

YOUNGTEAM2

YOUNGTEAM1

Ban biên tập trường TH Thông Bình 3