TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 – HẠNH ĐỒNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3

HẠNH ĐỒNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP

———–

         Vì một môi trường xanh – sạch – đẹp. Liên đội trường Tiểu học Thông Bình 3 đã phát động phong trào xanh – sạch – đẹp quanh khu vực trường.

MOITRUONG 1

MOITRUONG 3

Ban biên tập trường TH Thông Bình 3