TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT

———–

        Hướng về miền Trung thân yêu, Liên đội trường Tiểu học Thông Bình 3 đã phát động phong trào san sẽ yêu thương về đồng bào miền Trung.

MTRUNG 4

 

MTRUNG 3

 

Ban biên tập trường TH Thông Bình 3