TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 – SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 – SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

———-

          Liên đội trường Tiểu học Thông Bình 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng.SH 1

 

SH

 

Ban biên tập trường TH Thông Bình 3