Gồm có :

  1. Thầy Nguyễn Văn Quan – Lớp 5A1 – Tổ trưởng.
  2. Thầy Phạm Ngọc Long – Lớp 5A2.
  3. Cô Lương Thị Kiều – Lớp 5A3.
  4. Thầy Huỳnh Minh Tâm – Lớp 5A4.
  5. Thầy Nguyễn Thanh Phong – Lớp 5A5.