Gồm có :

  1. Cô Võ Thị Thúy An – Kế toán – Tổ trưởng.
  2. Cô Nguyễn Thị An – Văn thư.
  3. Cô Huỳnh Thúy Oanh – Y tế học đường.
  4. Cô Mai Kim Thảo – Thiết bị.
  5. Thầy Nguyễn Sương Triều – Thư viện.